Bezpośrednie zarządzanie nad obiektami Logistic City gwarantuje Najemcom obniżenie kosztów związanych z opłatami service-charge, oraz całkowitą kontrolę kosztów na zasadach „open book”.