Bezpieczeństwo funkcjonowania najemcy gwarantowane jest przez dwustronne zasilanie w energię elektryczną oraz dostawę wody z ujęcia miejskiego i alternatywnie z własnego źródła (czerpni).