REINO IO Logistics Sp. z o. o.

ul. Waryńskiego 3A
00 – 645 Warszawa
tel.: +48 725 20 55 05
joanna.pilich@reinopartners.com
www.logisticcity.pl

NIP: 701-09-52-697
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
KRS nr 0000811192

więcej informacji i zamówienia:
Joanna Pilich