Logistic City Sp. z o. o.

ul. Belzacka 176/178
97 – 300 Piotrków Trybunalski
tel.: +48 44 649 07 53
tel.: +48 44 646 46 46
fax: +48 44 649 06 43
sekretariat@logisticcity.pl
www.logisticcity.pl

NIP: 771-26-65-389
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
KRS nr 0000227880
Kapitał zakładowy 1.100.000 zł

więcej informacji i zamówienia:
Michael Banaszczyk